Van Zaal Transport

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing: de bedrijfsvoorwaarden P.M. van Zaal Transport B.V., de Algemene Vervoercondities (AVC) en voor grensoverschrijdend wegvervoer het CMR verdrag. Met betrekking tot genoemde voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit óf samenhangen met (de) tussen partijen gesloten overeenkomst(en) worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. Bij interpretatiegeschillen van de bedrijfsvoorwaarden geldt de Nederlandse tekst als uitgangspunt. Nederlands recht is van toepassing. De bedrijfsvoorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden. Deze zijn (ook) via www.vzt.nl/algemenevoorwaarden te lezen en te downloaden.

Download hier onze bedrijfsvoorwaarden
Download hier de CMR.
Download hier de Algemene Vervoerscondities.


Privacy
In het kader van onze klantadministratie en sollicitaties hebben wij privacyverklaringen opgesteld. Indien u een klant van ons bent, kunt u de desbetreffende privacyverklaring opvragen via info@vzt.nl. Op dit moment versturen wij geen externe nieuwsbrieven.  

Cookies
In onze cookieverklaring geven wij u informatie over de gegevens die wij verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. Download hier onze cookieverklaring

Meer informatie? 

| Mail: info@vzt.nl | Telefoon: +31(0)297-513080 |