Algemene voorwaarden

Op al onze overeenkomsten en offertes waarbij Van Zaal Transport optreedt als vervoerder zijn de Algemene Vervoerscondities 2002 (laatste versie) en de bepalingen van titel 13 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. 

De Algemene Vervoerscondities (AVC) kunt u hier downloaden.
Titel 13 van het Burgelijk Wetboek kunt u hier bekijken. 

Meer informatie? 

| Mail: info@vzt.nl | Telefoon: +31(0)297-513080 |